นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี