พญ. ภาภัสสร์ ศรีสวัสดิ์พงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลเลิดสิน

นัดหมายแพทย์

พญ. ภาภัสสร์ ศรีสวัสดิ์พงษ์
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.