พญ. ภาภัสสร์ ศรีสวัสดิ์พงษ์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลเลิดสิน
Loading

Loading Schedule..

พญ. ภาภัสสร์ ศรีสวัสดิ์พงษ์