พญ. ภาภัสสร์ ศรีสวัสดิ์พงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลเลิดสิน

นัดหมายแพทย์

พญ. ภาภัสสร์ ศรีสวัสดิ์พงษ์
อาทิตย์
07 มี.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.