พญ. ภาภัสสร์ ศรีสวัสดิ์พงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลเลิดสิน
Loading

Loading Schedule..