นพ. ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล
ศุกร์
18 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
19 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
22 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
23 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
26 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
29 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
30 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
03 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
06 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
07 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
10 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
13 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
14 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
17 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
20 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
21 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
24 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
27 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
28 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
31 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
03 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
04 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
07 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
10 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
11 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
14 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
17 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
18 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
21 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
24 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
25 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
28 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)