นพ. ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล