นพ. ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล

แพทย์สูตินรีเวช ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รับปรึกษาปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์ที่มีความซับซ้อน และให้การรักษาโรคภายในผู้หญิง
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ให้คำปรึกษาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
การทำเด็กหลอดแก้ว ICSI
การทำเด็กหลอดแก้ว IVF
ฝากไข่
ผ่าตัดส่องกล้อง
รับฝากครรภ์ตั้งครรภ์
รักษาโรคภายในของผู้หญิง
ดูแลผู้มีบุตรยาก ให้ตั้งครรภ์
รักษาโรคเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความซับซ้อน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..


นพ. ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล