นพ. ปัญญา ลีชาแสน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปัญญา ลีชาแสน
พุธ
04 ส.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
07 ส.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
10 ส.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
11 ส.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
14 ส.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
17 ส.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
18 ส.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
21 ส.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
24 ส.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
25 ส.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
28 ส.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
31 ส.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
01 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
04 ก.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
07 ก.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
08 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
11 ก.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
14 ก.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
15 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
18 ก.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
21 ก.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
22 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
25 ก.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
28 ก.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
29 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
02 ต.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
09 ต.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
16 ต.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
23 ต.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
30 ต.ค.
Special Cardiac Center