นพ. ปัญญา ลีชาแสน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปัญญา ลีชาแสน
จันทร์
17 พ.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
18 พ.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
19 พ.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
22 พ.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
25 พ.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
26 พ.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
29 พ.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
02 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
09 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
16 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
23 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
30 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
03 ก.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
06 ก.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
07 ก.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
10 ก.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
13 ก.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
14 ก.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
17 ก.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
20 ก.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
21 ก.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
24 ก.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
27 ก.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
28 ก.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Special Cardiac Center