นพ. ภานุวัฒน์ ศิลาวัชนาไนย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ผ่าตัดข้อสะโพกเทียมด้านหน้า ไม่ตัดกล้ามเนื้อ
ฉีดน้ำข้อเข่าเทียม / ฉีดพลาม่าเกล็ดเลือดเข้มข้น
การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม
การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม
ภาวะกระดูกหัก ข้อเคลื่อน
การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็ก
ผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและเบ้าสะโพก
ใช้ หุ่นยนต์เอกซเรย์ช่วยในการผ่าตัด ยึดตรึงกระดูก
ข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

นพ. ภานุวัฒน์ ศิลาวัชนาไนย