พญ. พรรณนิภา วิริยะอมรชัย

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Clinical Care Laryngology and Swallowing University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

พญ. พรรณนิภา วิริยะอมรชัย