พญ. พัณณิดา วัฒนพนม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Spanish, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. พัณณิดา วัฒนพนม