พญ. พัณณิดา วัฒนพนม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Spanish, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. พัณณิดา วัฒนพนม
อังคาร
03 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
30 ส.ค.