พญ. พัณณิดา วัฒนพนม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Spanish, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certificate ECFMG number 0-635-419-5, Educational Commission for Foreign Medical Graduates, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Healthcare Providers, American Heart Association, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. พัณณิดา วัฒนพนม