พญ. พนิดา รณไพรี

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..

พญ. พนิดา รณไพรี