พญ. พรรณนภา ศรีนิลทา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

พญ. พรรณนภา ศรีนิลทา
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
29 ม.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
30 ม.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
31 ม.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
01 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
02 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
03 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
05 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
06 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
07 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
08 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
09 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
10 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
12 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
13 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
14 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
15 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
16 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
17 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
19 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
20 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
21 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
22 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
23 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
24 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
26 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
27 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
28 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
01 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
02 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
03 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
05 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
06 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
07 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
08 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
09 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
10 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
12 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
13 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
14 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
15 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
16 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
17 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
19 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
20 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
21 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
22 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
23 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
24 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
26 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
27 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
28 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
29 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
30 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศูนย์หู คอ จมูก