พญ. พรรณนภา ศรีนิลทา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

พญ. พรรณนภา ศรีนิลทา
จันทร์
02 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
03 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
04 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
06 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
07 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
09 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
10 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
11 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
13 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
14 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
16 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
17 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
18 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
20 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
21 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
23 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
24 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
25 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
27 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
28 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
30 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
31 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
01 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
04 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
06 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
07 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
08 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
11 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
13 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
14 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
15 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
18 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
20 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
21 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
22 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
25 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
27 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
28 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
29 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
02 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
03 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
04 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
05 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
06 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
08 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
09 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
10 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
11 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
12 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
13 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
15 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
16 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
17 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
18 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
19 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
20 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
22 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
23 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
24 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
25 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
26 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
27 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
29 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
30 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)