พญ. พรรณนภา ศรีนิลทา

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Department
Loading

Loading Schedule..

พญ. พรรณนภา ศรีนิลทา