พญ. ภัคปวีณ์ พิชยกุล

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
BBBB
Diagnostic Breast Imaging โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..