นพ. พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Advance Laparoscopic and Endoscopic Surgery Chulalongkorn University, Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ