นพ. ภคิน แก้วพิจิตร

จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เวชศาสตร์กายจิต
โรคอารมณ์แปรปรวณ
จิตวิทยาคลินิกและพฤติกรรม
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม
ยาจิตเวชทางคลินิก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Research Fellow International Psychiatry / Brain Stimulation Epworth Centre For Innovation in Mental Health, Monash University, Australia
BBBB
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ภคิน แก้วพิจิตร