นพ. ภคิน แก้วพิจิตร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Research Fellow International Psychiatry / Brain Stimulation, Epworth Centre For Innovation in Mental Health, Monash University, Australia
BBBB
จิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์กายจิตโรคอารมณ์แปรปรวณจิตวิทยาคลินิกและพฤติกรรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมยาจิตเวชทางคลินิก
Loading

Loading Schedule..