นพ. ภักดิ์ ธงภักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. ภักดิ์ ธงภักดิ์
พุธ
28 ก.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
30 ก.ค.
BASEM
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
BASEM
อังคาร
03 ส.ค.
BASEM
พุธ
04 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
06 ส.ค.
BASEM
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
BASEM
อังคาร
10 ส.ค.
BASEM
พุธ
11 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
13 ส.ค.
BASEM
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
BASEM
อังคาร
17 ส.ค.
BASEM
พุธ
18 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
20 ส.ค.
BASEM
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
BASEM
อังคาร
24 ส.ค.
BASEM
พุธ
25 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
27 ส.ค.
BASEM
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
BASEM
อังคาร
31 ส.ค.
BASEM
พุธ
01 ก.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
BASEM
ศุกร์
03 ก.ย.
BASEM
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
BASEM
อังคาร
07 ก.ย.
BASEM
พุธ
08 ก.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
BASEM
ศุกร์
10 ก.ย.
BASEM
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
BASEM
อังคาร
14 ก.ย.
BASEM
พุธ
15 ก.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
BASEM
ศุกร์
17 ก.ย.
BASEM
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
BASEM
อังคาร
21 ก.ย.
BASEM
พุธ
22 ก.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
BASEM
ศุกร์
24 ก.ย.
BASEM
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
BASEM
อังคาร
28 ก.ย.
BASEM
พุธ
29 ก.ย.
BASEM