นพ. ไพฑูรย์ บุญมา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ไพฑูรย์ บุญมา
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
03 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
10 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
17 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
24 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
31 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
01 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
07 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
08 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
14 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
15 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
21 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
22 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
28 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
29 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
05 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
06 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
12 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
13 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
19 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
20 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
26 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
27 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
02 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
03 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
05 พ.ย.
เสาร์
06 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
09 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
10 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
12 พ.ย.
เสาร์
13 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
16 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
17 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
19 พ.ย.
เสาร์
20 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
23 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
24 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
26 พ.ย.
เสาร์
27 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
30 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
01 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ธ.ค.
เสาร์
04 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
07 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
08 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ธ.ค.
เสาร์
11 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
14 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
15 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ธ.ค.
เสาร์
18 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
21 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
22 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ธ.ค.
เสาร์
25 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
28 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
29 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)