นพ. ไพฑูรย์ บุญมา

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคติดเชื้อ
อายุรแพทย์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ไพฑูรย์ บุญมา