นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา
Sunday
25 Apr
JMS Clinic
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Friday
30 Apr
Saturday
01 May
Sunday
02 May
JMS Clinic
Monday
03 May
Tuesday
04 May
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Friday
07 May
Saturday
08 May
Sunday
09 May
JMS Clinic
Monday
10 May
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Friday
14 May
Saturday
15 May
Sunday
16 May
JMS Clinic
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Sunday
23 May
JMS Clinic
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Sunday
30 May
JMS Clinic