พญ. อรวรรณ อิทธิโสภณกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..