พญ. อรพิชญ์ ขยันกิจ

กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
กุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
ศัลยศาสตร์ศีรษะคอและมะเร็งเต้านม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. อรพิชญ์ ขยันกิจ