พญ. อรพิชญ์ ขยันกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
กุมารศัลยศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
ศัลยศาสตร์ศีรษะคอและมะเร็งเต้านม, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
Loading

Loading Schedule..