พญ. อรพิชญ์ ขยันกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
กุมารศัลยศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
ศัลยศาสตร์ศีรษะคอและมะเร็งเต้านม, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม