นพ. โองการ สาระสมบัติ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคเบาหวาน
โรคอ้วนลงพุง
รักษาโรคกระดูกพรุน
รักษาโรคต่อมใต้สมอง
การติดตามน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องอินซูลินปั้ม
โรคไขมันสูง
โรคพาราไทรอยด์
โรคต่อมหมวกไต
โรคฮอร์โมนทางเพศ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม American Board of Internal Medicine (2013-2023), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ American Board of Internal Medicine (2011-2021), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (2010-2020), United States
BBBB
Endocrinology, Diabetes and Metabolism University of Missouri, United States
BBBB
Geriatric Medicine University of Hawaii, United States
BBBB
Internal Medicine University of Hawaii, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM Medtronic
Loading

Loading Schedule..

นพ. โองการ สาระสมบัติ