นพ. นรชัย ชาญฐิติเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. นรชัย ชาญฐิติเวช
อังคาร
27 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Chest Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
29 ก.ย.