นพ. นรชัย ชาญฐิติเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. นรชัย ชาญฐิติเวช