นพ. นิธิ หล่อเลิศรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Suny Upstate Medical University, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. นิธิ หล่อเลิศรัตน์
Thursday
28 Jan
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
29 Jan
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
30 Jan
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Sunday
31 Jan
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
01 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
02 Feb
Wednesday
03 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
04 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
05 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
06 Feb
Sunday
07 Feb
Monday
08 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
09 Feb
Wednesday
10 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
11 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
12 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
13 Feb
Sunday
14 Feb
Monday
15 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
16 Feb
Wednesday
17 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
18 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
19 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
20 Feb
Sunday
21 Feb
Monday
22 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
23 Feb
Wednesday
24 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
25 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
26 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
27 Feb
Sunday
28 Feb
Monday
01 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
02 Mar
Wednesday
03 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
04 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
05 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
06 Mar
Sunday
07 Mar
Monday
08 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
09 Mar
Wednesday
10 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
11 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
12 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
Monday
15 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
16 Mar
Wednesday
17 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
18 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
19 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
Monday
22 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
23 Mar
Wednesday
24 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
25 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
26 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
Monday
29 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
30 Mar