นพ. นิธิ หล่อเลิศรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Suny Upstate Medical University, United States
Loading

Loading Schedule..