นพ. นิธิ หล่อเลิศรัตน์

กุมารเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ Suny Upstate Medical University, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. นิธิ หล่อเลิศรัตน์