ทพญ. นิชนันท์ โคตรวงษา

วิทยาเอ็นโดดอนต์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Endodontics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. นิชนันท์ โคตรวงษา