ทพญ. นิชนันท์ โคตรวงษา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Endodontics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ