พญ. นิกจรี สงฆ์สังวรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Advanced Ultrasound Enhanced Life Support, WINFOCUS Thailand & King Chulalongkorn Memorial Hospital, ไทย
BBBB
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต (Critical Care Air Transport), สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719