นพ. ณัฐนนท์ มณีเสถียร

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เนื้องอกไทรอยด์
โรคเบาหวาน
โรคทางฮอร์โมน
โรคต่อมไร้ท่อ
โรคไทรอยด์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM Medtronic
Loading

Loading Schedule..

นพ. ณัฐนนท์ มณีเสถียร