นพ. ณัฎฐวัฒน์ วรรณปิยะรัตน์

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Fellow in Musculoskeletal Imaging โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..