พญ. ณัฐพร ด่านภักดีกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. ณัฐพร ด่านภักดีกุล
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Oncology Imaging Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Oncology Imaging Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
30 มิ.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
05 ก.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
06 ก.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
07 ก.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
12 ก.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
13 ก.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
14 ก.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
19 ก.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
20 ก.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
21 ก.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
26 ก.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
27 ก.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
28 ก.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
02 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
03 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
04 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
09 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
10 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
11 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
16 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
17 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
18 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
23 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
24 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
25 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
30 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
31 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
01 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Oncology Imaging Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Oncology Imaging Center
จันทร์
06 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
07 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
08 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Oncology Imaging Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Oncology Imaging Center
จันทร์
13 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
14 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
15 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Oncology Imaging Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Oncology Imaging Center
จันทร์
20 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
21 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
22 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Oncology Imaging Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Oncology Imaging Center
จันทร์
27 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
28 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
29 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
04 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
05 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
06 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
08 ต.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
11 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
12 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
13 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
15 ต.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
18 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
19 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
20 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
22 ต.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
25 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
26 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
27 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
29 ต.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
01 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
02 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
03 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
05 พ.ย.
Oncology Imaging Center
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
Oncology Imaging Center
จันทร์
08 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
09 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
10 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
12 พ.ย.
Oncology Imaging Center
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
Oncology Imaging Center
จันทร์
15 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
16 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
17 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
19 พ.ย.
Oncology Imaging Center
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
Oncology Imaging Center
จันทร์
22 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
23 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
24 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
26 พ.ย.
Oncology Imaging Center
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
Oncology Imaging Center
จันทร์
29 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
30 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
01 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
03 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
06 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
07 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
08 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
10 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
13 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
14 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
15 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
17 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
20 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
21 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
22 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
24 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
จันทร์
27 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
28 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
29 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Oncology Imaging Center