ทพ. ณัฐพฤทธิ์ จันทวัชรากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นัดหมายแพทย์

ทพ. ณัฐพฤทธิ์ จันทวัชรากร