พญ. นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์

จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..