นพ. ณธพณ จันทรเสโน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ. ณธพณ จันทรเสโน
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
16 เม.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
17 เม.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
20 เม.ย.
Orthopedic Center
พุธ
21 เม.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
24 เม.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
27 เม.ย.
Orthopedic Center
พุธ
28 เม.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
30 เม.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
01 พ.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
04 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
05 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
07 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
08 พ.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
11 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
12 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
14 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
15 พ.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
18 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
19 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
22 พ.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
25 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
26 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
29 พ.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
02 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
09 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
16 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
23 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Orthopedic Center