นพ. ณธพณ จันทรเสโน

แพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดโรคทางมือและข้อศอก ประสบการณ์การผ่าตัดมา 25 ปี ชำนาญการด้านกระดูกหักที่มือ ข้อมือ และข้อศอก และเส้นประสาท
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดกระดูกข้อมือ
ผ่าตัดบริเวณข้อศอก
การผ่าตัดเกี่ยวกับเส้นประสาท
การผ่าตัดเส้นเอ็น
การผ่าตัดเรื่องนิ่วล๊อค มือชา ปวดมือและข้อศอก
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Fellowship in Upper Extremity Surgery The Indianapolis Hand Center, Indianapolis, United States
Loading

Loading Schedule..