นพ. ณธพณ จันทรเสโน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ. ณธพณ จันทรเสโน
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
23 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ