ทพญ. ณัชชา ตั้งกิจงามวงศ์

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, General Dentisrty มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. ณัชชา ตั้งกิจงามวงศ์