ทพญ. ณาตยา นพรัตนกานต์

ปริทันตวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เลเซอร์ทางปริทันต์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Periodontistcs มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. ณาตยา นพรัตนกานต์