นพ. นฤพนธ์ โรจนพิทยากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. นฤพนธ์ โรจนพิทยากร
อังคาร
26 ม.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.