นพ. ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี
Friday
23 Apr
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
24 Apr
Sunday
25 Apr
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
30 Apr
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
01 May
Sunday
02 May
Monday
03 May
Tuesday
04 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
07 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
08 May
Sunday
09 May
Monday
10 May
Tuesday
11 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
14 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
15 May
Sunday
16 May
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
21 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
28 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Monday
31 May
Tuesday
01 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
04 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Tuesday
08 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
11 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Tuesday
15 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
18 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
25 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)