นพ. ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
29 ม.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
05 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
12 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
19 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
26 ก.พ.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
05 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
12 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
19 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
26 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)