นพ. ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี
Tuesday
27 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
28 Jul
Thursday
29 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
30 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
31 Jul
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
06 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
13 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
20 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
27 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
03 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
10 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
17 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Friday
24 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
29 Sep