พญ. ณริสรา ลิมป์นินาท

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

มะเร็งเต้านม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Breast Imaging International Visiting Fellowship UVA Health System, University of Virginia, Charlottesville, VA, United States
BBBB
Breast Imaging โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..