นพ. นราทร โสภณประภากรณ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การดูแลเท้า
โรคข้อเสื่อม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Certified Pedorthics American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics and Pedorthics, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Certified Pedorthics American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics and Pedorthics, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. นราทร โสภณประภากรณ์