นพ. นราทร โสภณประภากรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. นราทร โสภณประภากรณ์
อาทิตย์
16 พ.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
17 พ.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
18 พ.ค.
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
24 พ.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
31 พ.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
01 มิ.ย.
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
07 มิ.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
08 มิ.ย.
พุธ
09 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
14 มิ.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
15 มิ.ย.
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
05 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
12 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
19 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
26 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
30 ก.ค.