พญ. ณปภัช อมรวิเชษฐ์

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of philosophy in medical science Gunma University, Japan
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. ณปภัช อมรวิเชษฐ์