พญ. นภมน จันทรพิทักษ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..