นพ. นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต
ศุกร์
06 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
09 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
16 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
23 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
30 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Neuroscience Center 2
จันทร์
06 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Neuroscience Center 2
จันทร์
13 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Neuroscience Center 2
จันทร์
20 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Neuroscience Center 2
จันทร์
27 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
04 ต.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
11 ต.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
18 ต.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
25 ต.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
30 ต.ค.