พญ. นันทริกา เหลืองสุวรรณ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science with Distinction in Preventive Cardiology Imperial College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
The Philip Poole-Wilson Prize in MSc in Preventive Cardiology 2018 Imperial College London, สหราชอาณาจักร
BBBB
Acupuncture and Moxibustion Doctor Course Royal Thai Army Medical Department
Loading

Loading Schedule..

พญ. นันทริกา เหลืองสุวรรณ