พญ. นันทนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, University of Leicester, สหราชอาณาจักร
BBBB
Biomedical Science, University of London, สหราชอาณาจักร
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Aesthetic Medicine, American Board of Aesthetic Medicine, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. นันทนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
29 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
30 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
31 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
01 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
02 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พุธ
03 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
05 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
06 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
07 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
08 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
09 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พุธ
10 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
12 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
13 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
14 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
15 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
16 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พุธ
17 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
19 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
20 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
21 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
22 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
23 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พุธ
24 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
26 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
27 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
28 ก.พ.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
01 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
02 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พุธ
03 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
05 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
06 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
07 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
08 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
09 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พุธ
10 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
12 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
13 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
14 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
15 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
16 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พุธ
17 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
19 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
20 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
21 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
22 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
23 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พุธ
24 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
26 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
27 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
28 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
29 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
30 มี.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม