พญ. นันทนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, University of Leicester, สหราชอาณาจักร
BBBB
Biomedical Science, University of London, สหราชอาณาจักร
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Aesthetic Medicine, American Board of Aesthetic Medicine, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. นันทนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ
อังคาร
27 ก.ค.
Integrated Care Center
พุธ
28 ก.ค.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Integrated Care Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Integrated Care Center
เสาร์
31 ก.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
02 ส.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
03 ส.ค.
Integrated Care Center
พุธ
04 ส.ค.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Integrated Care Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Integrated Care Center
เสาร์
07 ส.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
09 ส.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
10 ส.ค.
Integrated Care Center
พุธ
11 ส.ค.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Integrated Care Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Integrated Care Center
เสาร์
14 ส.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
16 ส.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
17 ส.ค.
Integrated Care Center
พุธ
18 ส.ค.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Integrated Care Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Integrated Care Center
เสาร์
21 ส.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
23 ส.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
24 ส.ค.
Integrated Care Center
พุธ
25 ส.ค.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Integrated Care Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Integrated Care Center
เสาร์
28 ส.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
30 ส.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
31 ส.ค.
Integrated Care Center
พุธ
01 ก.ย.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Integrated Care Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Integrated Care Center
เสาร์
04 ก.ย.
Integrated Care Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
Integrated Care Center
จันทร์
06 ก.ย.
Integrated Care Center
อังคาร
07 ก.ย.
Integrated Care Center
พุธ
08 ก.ย.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Integrated Care Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Integrated Care Center
เสาร์
11 ก.ย.
Integrated Care Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
Integrated Care Center
จันทร์
13 ก.ย.
Integrated Care Center
อังคาร
14 ก.ย.
Integrated Care Center
พุธ
15 ก.ย.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Integrated Care Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Integrated Care Center
เสาร์
18 ก.ย.
Integrated Care Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
Integrated Care Center
จันทร์
20 ก.ย.
Integrated Care Center
อังคาร
21 ก.ย.
Integrated Care Center
พุธ
22 ก.ย.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Integrated Care Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Integrated Care Center
เสาร์
25 ก.ย.
Integrated Care Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
Integrated Care Center
จันทร์
27 ก.ย.
Integrated Care Center
อังคาร
28 ก.ย.
Integrated Care Center
พุธ
29 ก.ย.
Integrated Care Center