พญ. นันทนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, University of Leicester, สหราชอาณาจักร
BBBB
Biomedical Science, University of London, สหราชอาณาจักร
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Aesthetic Medicine, American Board of Aesthetic Medicine, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. นันทนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ
ศุกร์
23 เม.ย.
Integrated Care Center
ARI Clinic
เสาร์
24 เม.ย.
Integrated Care Center
ARI Clinic
อาทิตย์
25 เม.ย.
Integrated Care Center
ARI Clinic
จันทร์
26 เม.ย.
Integrated Care Center
ARI Clinic
อังคาร
27 เม.ย.
Integrated Care Center
ARI Clinic
พุธ
28 เม.ย.
Integrated Care Center
ARI Clinic
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Integrated Care Center
ARI Clinic
ศุกร์
30 เม.ย.
Integrated Care Center
ARI Clinic
เสาร์
01 พ.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
03 พ.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
04 พ.ค.
Integrated Care Center
พุธ
05 พ.ค.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Integrated Care Center
ศุกร์
07 พ.ค.
Integrated Care Center
เสาร์
08 พ.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
10 พ.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
11 พ.ค.
Integrated Care Center
พุธ
12 พ.ค.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Integrated Care Center
ศุกร์
14 พ.ค.
Integrated Care Center
เสาร์
15 พ.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
17 พ.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
18 พ.ค.
Integrated Care Center
พุธ
19 พ.ค.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Integrated Care Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Integrated Care Center
เสาร์
22 พ.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
24 พ.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
25 พ.ค.
Integrated Care Center
พุธ
26 พ.ค.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Integrated Care Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Integrated Care Center
เสาร์
29 พ.ค.
Integrated Care Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
Integrated Care Center
จันทร์
31 พ.ค.
Integrated Care Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Integrated Care Center
พุธ
02 มิ.ย.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Integrated Care Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Integrated Care Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Integrated Care Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Integrated Care Center
จันทร์
07 มิ.ย.
Integrated Care Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Integrated Care Center
พุธ
09 มิ.ย.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Integrated Care Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Integrated Care Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Integrated Care Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Integrated Care Center
จันทร์
14 มิ.ย.
Integrated Care Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Integrated Care Center
พุธ
16 มิ.ย.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Integrated Care Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Integrated Care Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Integrated Care Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Integrated Care Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Integrated Care Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Integrated Care Center
พุธ
23 มิ.ย.
Integrated Care Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Integrated Care Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Integrated Care Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Integrated Care Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Integrated Care Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Integrated Care Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Integrated Care Center