พญ. นลินี สายประเสริฐกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. นลินี สายประเสริฐกิจ
อังคาร
03 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
04 ส.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Kidney Center
จันทร์
09 ส.ค.
Kidney Center
อังคาร
10 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
11 ส.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Kidney Center
จันทร์
16 ส.ค.
Kidney Center
อังคาร
17 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
18 ส.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Kidney Center
จันทร์
23 ส.ค.
Kidney Center
อังคาร
24 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
25 ส.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Kidney Center
จันทร์
30 ส.ค.
Kidney Center
อังคาร
31 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
01 ก.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Kidney Center
จันทร์
06 ก.ย.
Kidney Center
อังคาร
07 ก.ย.
Kidney Center
พุธ
08 ก.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Kidney Center
จันทร์
13 ก.ย.
Kidney Center
อังคาร
14 ก.ย.
Kidney Center
พุธ
15 ก.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Kidney Center
จันทร์
20 ก.ย.
Kidney Center
อังคาร
21 ก.ย.
Kidney Center
พุธ
22 ก.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Kidney Center
จันทร์
27 ก.ย.
Kidney Center
อังคาร
28 ก.ย.
Kidney Center
พุธ
29 ก.ย.
Kidney Center