พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy (Human Nutrition) Tufts University School of Nutrition Science and Policy, United States
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์