นพ. มนตรี แสงภัทราชัย

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Paediatric Neurology University of Toronto, Canada

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
DASH Rater Training Webinar Center for Medical Simulation, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. มนตรี แสงภัทราชัย