นพ. มนตรี แสงภัทราชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Paediatric Neurology, University of Toronto, แคนาดา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
DASH Rater Training Webinar, Center for Medical Simulation, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. มนตรี แสงภัทราชัย
จันทร์
14 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
15 มิ.ย.
พุธ
16 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)