นพ. มงคล จิรสถาพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
สิทธิผู้ป่วย(การถูกฟ้องร้อง), ไทย
BBBB
Observer in Cardiology, Berkshire Medical Center, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. มงคล จิรสถาพร