นพ. มงคล ฉัตรศรีนพคุณ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
BBBB
International Spine Fellowship in Orthopaedic Spine Surgery University of California, Los Angeles, United States
BBBB
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..