นพ. มงคล ฉัตรศรีนพคุณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลตำรวจ
BBBB
International Spine Fellowship in Orthopaedic Spine Surgery, University of California, Los Angeles, United States
BBBB
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลราชวิถี
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
Loading

Loading Schedule..