นพ. มีนัท อัชรพงศ์

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Musculoskeletal Imaging โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Loading

Loading Schedule..