นพ. มีนัท อัชรพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Musculoskeletal Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719