นพ. มีนัท อัชรพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Musculoskeletal Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สาขาที่สนใจพิเศษ
ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก
Loading

Loading Schedule..