นพ. มาร์วิน เทพโสพรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิสัญญีวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The Multidisciplinary Cancer Pain Symposium, Chulalongkorn University, ไทย
BBBB
Ultrasound-Guided Peripheral Nerve Block, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, ไทย
BBBB
the 4th Association of South East Asian Pain Societies Congress in corporate with the 22th Annual Scientific Meeting of Thai Association for the Study of Pain, Thai Association for the Study of Pain, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. มาร์วิน เทพโสพรรณ