พญ. มาเรียม บุญมา

กุมารเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..

พญ. มาเรียม บุญมา