นพ. มาโนช เตชะโชควิวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. มาโนช เตชะโชควิวัฒน์
พุธ
04 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
07 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
10 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
11 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
14 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
17 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
18 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
21 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
24 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
25 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
28 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
31 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
01 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
04 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
07 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
08 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
11 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
14 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
15 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
18 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
21 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
22 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
25 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
28 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
29 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
02 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
09 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
16 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
23 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
30 ต.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center