พญ. ลินน่า งามตระกูลพานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Master of Arts in Medical Science, Boston University, United States
BBBB
Bachelor of Science, Union College, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Adult and Pediatric Allergy and Immunology, University of Virginia, United States
Loading

Loading Schedule..