พญ. ลินน่า งามตระกูลพานิช

กุมารเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคภูมิคุ้มกันในเด็กและผู้ใหญ่
โรคภูมิแพ้
โรคหอบหืด
ทดสอบการแพ้ยาและอาหาร
ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
ภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน
ภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม
ภูมิแพ้อาหาร
วัคซีนภูมิแพ้
ลมพิษเรื้อรัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Master of Arts in Medical Science Boston University, United States
BBBB
Bachelor of Science Union College, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Adult and Pediatric Allergy and Immunology University of Virginia, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. ลินน่า งามตระกูลพานิช