พญ. ลินน่า งามตระกูลพานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ลินน่า งามตระกูลพานิช
อังคาร
18 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
19 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
24 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
25 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
26 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
31 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
02 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
07 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
09 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
14 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
16 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
23 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
30 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
05 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
06 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
07 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
12 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
13 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
14 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
19 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
20 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
21 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
26 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
27 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
28 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Allergy & Asthma Center