พญ. เลิศลักษณ์ เชาวน์ทวี

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Medical Imaging Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
One-year CMR Gasthuisberg University Hospital, เบลเยียม
Loading

Loading Schedule..