พญ. เลิศลักษณ์ เชาวน์ทวี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Medical Imaging, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
One-year CMR, Gasthuisberg University Hospital, เบลเยียม
สาขาที่สนใจพิเศษ
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Loading

Loading Schedule..